CAT · CAST · EN

Els tipus de client als quals pot satisfer Ekip també es poden classificar en 6 grups:

  • Despatxos d'arquitectura. Cooperació i col·laboració en projectes, càlcul d'estructures, informes i assessorament tècnic.
  • Enginyeries/Consultories. Cooperació i col·laboració en projectes, càlcul d'estructures, informes i assessorament tècnic.
  • Promotors/Immobiliàries. Projectes, GIP (Gestió Integral de Projectes), "Project Manegement", informes i assessorament tècnic.
  • Informes tècnics, informes pericials, estudis i patologies. Redacció de documents tècnics i professionals sobre qualsevol àmbit del sector.
  • Empreses privades. Projectes, GIP, "Project Manegement", informes, assessorament tècnic... Tot per a obres i/o rehabilitacions d'instal·lacions pròpies.
  • Entitats públiques. Projectes, informes y assessorament tècnic.