CAT · CAST · EN

Els tipus de client als quals pot satisfer Ekip també es poden classificar en 6 grups: