CAT · CAST · EN

El conjunt de serveis que ofereix Ekip enginyeria es poden resumir i agrupar en 6 grans línies d'actuació ben diferenciades, però que a la vegada poden esdevenir serveis i/o activitats complementàries entre sí:

  • Enginyeria civil i edificació. Elaboració d'avantprojectes i/o projectes d'ambdós àmbits.
  • Gestió integral de projectes (GIP). Gestió directa (sense contractista principal) o "project manegement" (amb contractista principal) de projectes d'enginyeria civil i edificació, tot esdevenint la figura professional representant de la propietat en el desenvolupament del projecte en totes les seves fases.
  • Càlcul i anàlisi d'estructures. Des de la concepció, disposició i càlcul d'estructures noves fins a l'anàlisi i la trobada de solucions per problemes estructurals existents.
  • Informes tècnics i informes pericials. Redacció de documents tècnics i professionals sobre qualsevol àmbit del sector.
  • Estudis i patologies.
  • Consultoria i assessorament. Assessorament i recolzament envers qualsevol situació de caràcter tècnic, productiu o corporatiu dins el sector de la construcció.
  • Col·laboració multidisciplinària amb projectes d'enginyeria civil, industrial/instal·lacions i telecomunicacions, arquitectura, urbanisme, territori, paisatgisme i decoració, i altres disciplines com la logística, transports i mobilitat, geologia, topografia…
  • Llicències i legalitzacions d'activitats.